กองบริหารงานบุคคล

 

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าห้องประชุม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


     ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ได้ดำเนินการจัดทำประกาศเสนอราคาค่าเช่าห้องประชุม 
จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
    บัดนี้การดำเนินการได้เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาห้องประชุมจำนวน 1 ราย
ตามเอกสารดังแนบ ....ดาวน์โหลด


ประกาศวันที่ 28/11/2560     293 views