โครงการอบรม "การพัฒนาคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ"  
วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องประชุมจำปาลาว โรงแรมโพธิ์วดล รีสอ

ข่าวรับสมัคร/ประชาสัมพันธ์

14/11/2559 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัดสำนักสื่อสารองค์กร
  287 views
14/11/2559 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  263 views
6/11/2559 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ สังกัด สำนักสื่อสารองค์กร
  166 views
6/11/2559 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  216 views
3/11/2559 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่งหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  200 views
3/11/2559 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ สังกัด สำนักสื่อสารองค์กร
  159 views
20/10/2559 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  513 views
Read More
13/09/2559 ขอเชิญชวนพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมสนุกกับกิจกรรมของทาง อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
  107 views
1/06/2559 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2559
  614 views
21/03/2559 กองบริหารงานบุคคล ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2559
  196 views
2/11/2558 ประชาสัมพันธ์ เรื่องสิทธิการประกันสุขภาพของบุคลากรแบบผู้ป่วยนอกหรือคลินิค
  163 views
8/10/2558 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องพนักงานพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  307 views
6/10/2558 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องพนักงานพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  326 views
7/08/2558 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องพนักงานพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  235 views
18/06/2558 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องพนักงานพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  426 views
14/02/2558 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องพนักงานพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  804 views
Read More
16/08/2559 ตัวอย่างการวิเคราะห์กรอบตำแหน่ง 16 สิงหาคม 2559
  330 views
16/08/2559 ตัวอย่าง แบบเสนอข้อมูล เหตุผลความจำเป็น (การศึกษาต่อเนื่อง)
  221 views
15/08/2559 ตัวอย่างการวิเคราะห์กรอบตำแหน่ง 15 สิงหาคม 2559
  309 views
28/06/2559 บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต  แนะนำบริการออนไลน์เพื่อสร้างความประทับใจที่เหนือความคาดหมายและเป็นหุ้นส่วนที่ลูกค้าไว้วางใจที่สุด
  286 views
10/06/2559 เอกสาร อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการวิเคราะห์กรอบตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน
  353 views
8/10/2558 ฐานในการคำนวนและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตำแหน่ง ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่ 1 เมษายน 2558 ถึง 1 ตุลาคม 2560
  660 views
7/10/2558 แบบฟอร์มข้อมูลการบริหารและพัฒนาอาจารย์
  376 views
24/09/2558 แบบฟอร์ม เรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) กรณีไปคลีนิก
  520 views
Read More

Personnel Menu

คำถามที่พบบ่อย

แสดงความยินดี

อัลบั้มภาพ (39)

ประกาศ/ข้อบังคับ/พระราชบัญญัติ

แบบฟอร์มที่ดาวน์โหลดมากสุด 10 รายการ