โครงการอบรม "การพัฒนาคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ"  
วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องประชุมจำปาลาว โรงแรมโพธิ์วดล รีสอ

ข่าวรับสมัคร/ประชาสัมพันธ์

13/09/2559 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา
  1,308 views
1/07/2559 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
  1,773 views
15/06/2559 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประเภทสายวิชาการ
  901 views
6/06/2559 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ประเภทสายวิชาการ
  847 views
11/05/2559 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 29 อัตรา (แก้ไขสาขาวิชากราฟฟิกดีไซน์ เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ)
  3,776 views
29/03/2559 ประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
  1,297 views
29/03/2559 ประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาบัญชี(เพิ่มเติม)
  1,084 views
Read More
13/09/2559 ขอเชิญชวนพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมสนุกกับกิจกรรมของทาง อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
  37 views
1/06/2559 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2559
  500 views
21/03/2559 กองบริหารงานบุคคล ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2559
  155 views
2/11/2558 ประชาสัมพันธ์ เรื่องสิทธิการประกันสุขภาพของบุคลากรแบบผู้ป่วยนอกหรือคลินิค
  136 views
8/10/2558 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องพนักงานพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  262 views
6/10/2558 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องพนักงานพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  289 views
7/08/2558 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องพนักงานพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  200 views
18/06/2558 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องพนักงานพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  397 views
14/02/2558 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องพนักงานพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  776 views
Read More
16/08/2559 ตัวอย่างการวิเคราะห์กรอบตำแหน่ง 16 สิงหาคม 2559
  169 views
16/08/2559 ตัวอย่าง แบบเสนอข้อมูล เหตุผลความจำเป็น (การศึกษาต่อเนื่อง)
  94 views
15/08/2559 ตัวอย่างการวิเคราะห์กรอบตำแหน่ง 15 สิงหาคม 2559
  164 views
28/06/2559 บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต  แนะนำบริการออนไลน์เพื่อสร้างความประทับใจที่เหนือความคาดหมายและเป็นหุ้นส่วนที่ลูกค้าไว้วางใจที่สุด
  203 views
10/06/2559 เอกสาร อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการวิเคราะห์กรอบตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน
  274 views
8/10/2558 ฐานในการคำนวนและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตำแหน่ง ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่ 1 เมษายน 2558 ถึง 1 ตุลาคม 2560
  547 views
7/10/2558 แบบฟอร์มข้อมูลการบริหารและพัฒนาอาจารย์
  301 views
24/09/2558 แบบฟอร์ม เรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) กรณีไปคลีนิก
  402 views
Read More

Personnel Menu

คำถามที่พบบ่อย

แสดงความยินดี

อัลบั้มภาพ (37)

ประกาศ/ข้อบังคับ/พระราชบัญญัติ

แบบฟอร์มที่ดาวน์โหลดมากสุด 10 รายการ

Switcher Color

TH EN
12 Predefined Color Skins Top Bar Color Layout Style Patterns for Boxed Version