ประกาศทหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและภาษาอังกฤษ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ประกาศวันที่ 11/01/2564 - 155 views

ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

เอกสารแนบ

ประกาศทหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและภาษาอังกฤษ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ