ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศวันที่ 26/11/2563 - 1,095 views

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป